• เพศชาย/หญิง อายุ 27-32 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบริการไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • วางแผนการทำงานอย่างมีเป้าหมายและมีระเบียบแบบแผน

19-Jul-18

 

Applied
  • Bachelor's Degree
  • At least 10 years of experience
  • Good decision-making skill

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่