• Management, Sales, Product / Brand Manager
  • No work experience needed
  • Chance of Promotion

13 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
  • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
  • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

General Manager (HR Operations)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • HRM, Metal & Steel
  • Recruitment, Labor regulations
  • Business & HR strategy

11-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล