ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 140 ตำแหน่งงาน
  The Siam Fine Chemicals Co., Ltd.'s logo
  พระประแดง
  • ปริญญาตรี สาขาสถิติ เศรษฐศาตร์ คณิตศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล 2-5 ปี
  • ยินดีรับบุคคลทุพพลภาพ (ต้องมีหนังสือรับรอง)
  Thailand Arbitration Center's banner
  Thailand Arbitration Center's logo
  วัฒนาTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • มีพื้นฐานการจัดประชุม/งบประมาณ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงยุติธรรม
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • Supply Chain,Planning, Demand หรือ Supply planning
  • วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล เพื่่อคาดการณ์การผลิตการขาย
  • ระบุโอกาสในการขายและความเสี่่ยง
  JAC Recruitment Thailand's banner
  JAC Recruitment Thailand's logo
  บางรักTHB 90K - 159,999 /เดือน
  • Project Manager, chemical manufacturing industry
  • able to travel to overseas and upcountry
  • Contract work
  Siamese Asset Public Company Limited's banner
  Siamese Asset Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ทักษะในการบริหารและนำทีม
  • การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
  • ทักษะการเจรจาต่อรอง
  AWR Research Co., Ltd.'s banner
  AWR Research Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวันTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • Salary THB 25-30k, Health benefits, Perks
  • Female, 1-2 years experience only
  • International environment
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED (Pruksa Real Estate)'s banner
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED (Pruksa Real Estate)'s logo
  พญาไท
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าหมายธุรกิจ
  • ผลักดันกลยุทธ์สำคัญขององค์กร(Strategic Initiative)
  • รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (Task)
  ถัด ไป