ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  NES Fircroft's banner
  NES Fircroft's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • Estimation, Marketing,production,Fabrication,Steel
  • จัดทำใบเสนอราคา ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
  • จัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดในการเสนอราคาให้กับลูกค้า