ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Xenon Inter Co., Ltd.'s banner
  Xenon Inter Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวงTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • มีความก้าวหน้าในการทำงาน
  • โอกาสในการเติบโตสูง
  • การทำงานที่หลากหลาย
  Nava Nakorn Electricity Generating Co., Ltd.'s banner
  Nava Nakorn Electricity Generating Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวงTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • จัดทำ และดูแลเรื่องการบริหารการลงทุนและงบประมาณ
  • วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องบประมาณ
  • จัดทำประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท