• มีประสบการณ์การทำงานบริหารบุคคล ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  • เคยผ่านงานในบริษัทที่มีพนักงานเกิน 150 คน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป

09-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่