• วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และเข้าใจเรื่องแรงงาน

17-Nov-17

 

Applied

Recruitment Officer

M MOTOR CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปี ขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • มีโอกาสพัฒนาตนเองสู่ระดับหัวหน้างาน
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าขยัน ซื่อสัตย์ อดทน งานมั่นคงรอคุณอยู่

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปี ขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล