ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s banner
  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s logo

  HR and Admin Manager (Electronics), North East, Thailand

  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่า THB 90K /เดือน
  • In at the beginning
  • Chance to shape the company
  • Newly set up manufacturing plant
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • การศึกษา: ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์: ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย2ปี
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน