• การคัดเลือก: นัดสัมภาษณ์ แจ้งกรรมการผู้สัมภาษณ์
  • วุฒิ ปวส การจัดการทั่วไป, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

18-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่