• มีความละเอียดรอบคอบในงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 • มีทักษะการใช้ึคอมพิวเตอร์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

TAPHET PARAWOOD CO., LTD.

สุราษฎร์ธานี

 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 4-5 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปและกฎหมายแรงงาน
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาพนักงานตามอัตรากำลังพล
 • สร้าง Organization chart ให้อัพเดตเป็นปัจจุบัน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 4 - 5 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปและกฎหมายแรงงาน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เพศชาย/หญิง อายุ 29 - 33 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปีขึ้นไป

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล