ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 33 ตำแหน่งงาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  บึงกุ่มTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • สรุปข้อมูลสถิติ เช่น การขาด-ลา-มาสาย
  • วางแผนจัดกิจกรรมตามโอกาสต่างๆ
  • ดูแลเรื่องเอกสาร-เบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆให้พนักงาน
  Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • สามารถใช้โปรแกรม B-Plus ในการคำนวนเงินเดือน
  • ประสบการณ์คำนวนเงินเดือนร้านอาหารจะพิจารณาพิเศษ
  • ขอใบอนุญาตพนักงานต่างด้าว
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • Globally presence company from Germany
  • Lead company with good benefits
  • Global career opportunities
  Jaymart Public Company Limited's logo
  สะพานสูง
  • จะต้องมีประสบการณ์ 1 ปี งานสรรหาพนักงาน
  • สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ใน กทม.หรือต่างจังหวัด
  • รับผิดชอบงานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
  Brillianz Compay Limited's banner
  Brillianz Compay Limited's logo
  สวนหลวง
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและPDPA
  • มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การสื่อสารและการจัดองค์กร
  CGP (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  CGP (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 120K - 159,999 /เดือน
  • HRBP with HR Generalist skill
  • Performance Management /Training & Development
  • Innitiavtive/Dynamic and Proactive /MNC
  ถัด ไป