• วุฒิปริญญาตรี ทางด้านทรัพยากรมนุษย์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ค่อนข้างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

17-Nov-17

 

Applied
  • Bachelor or Master degree in Human Resources
  • Minimum 4 Years of working experience
  • Proficiency in both English and Thai

17-Nov-17

 

Applied
  • ประสบการณ์การทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย8ปี
  • มีความรู้ในกฎหมายแรงงานและประกันสังคมเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล