• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล
  • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับคนงานต่างด้าว
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี

12-Dec-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
  • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

11-Dec-18

 

Applied
  • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
  • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

11-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่