ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Plan Creations Co., Ltd./บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด's banner
  Plan Creations Co., Ltd./บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด's logo

  Human Resource Officer (Base in Trang)/เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (โรงงานตรัง)

  Plan Creations Co., Ltd./บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด
  ภาคใต้
  • เจ้าหน้าที่่ทรัพยากรบุคคล
  • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  • โรงงาน จังหวัดตรัง ภาคใต้