• ประสบการณ์การทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย8ปี
 • มีความรู้ในกฎหมายแรงงานและประกันสังคมเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านกฎหมายเแรงงานต่างๆ
 • สามารถใช้ โปรแกรม Bplus Payroll ได้
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ค่อนข้างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Human Resources
 • Minimum 4 Years of working experience
 • Proficiency in both English and Thai

17-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความคล่องตัว ขับรถยนต์ได้
 • เข้าใจ พรบ.คุ้มครองแรงงาน พศ.2541

16-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • ดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานด้านการสรรหา
 • ดูแลรับผิดชอบงานประจำด้านเอกสารและการประสานงาน

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล