• วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน/พรบ งานประกันสังคม
 • มีความเสียสละ รับผิดชอบ, มนุษยสัมพันธ์ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โปรแกรม pay roll จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากร
 • ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Mar-18

 

Applied
 • บันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน
 • จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

14-Mar-18

 

Applied
 • Payroll
 • Supervisor
 • โปรแกรมPayroll

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • โบนัส

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในงาน HRD & HRM & Payroll
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และมีความเป็นผู้นำ

13-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล