ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  เชียงราย
  • ประสบการณ์ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Tiger Soft
  • ปฏิบัติงานที่เชียงราย
  Millimed Co., Ltd.'s banner
  Millimed Co., Ltd.'s logo
  เชียงราย
  • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ในระบบ ISO / GMP / 14001 / 5ส / ไคเซน
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานอย่างแม่นยำ