Human Resource Manager / ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

Theerarat Communication Ltd., Part.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • บริหารบุคลากรของบริษัท รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า
  • มีประสบการณ์งานบุคคลการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล