• ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร/Payroll/แรงงานสัมพันธ์
 • HRM Manager

30 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Human Resource
 • Work exp. minimum 3 years, in an HR field
 • Familiarity with IT industry

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Challenging work.
 • Exceptional culture and atmosphere.
 • Generous benefits

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 15 years' experience in a HR
 • Experience in a large organisation's sizing staffs
 • Good English skill in speaking,writing, listening

11-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่