• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการโรงงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน จป.

27-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Plant Manager (Mahachai)

en world Thailand

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Prefers OKR-System
 • Focus ER/ Union
 • Good English Communication

26-Oct-20

มากกว่า THB90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
 • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
 • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)

23-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Plant HR and Safety Officer

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Experience in HR Manufacturing
 • Knowledge in Labor Law
 • Degree in a Related Field

22-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่