• ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ อย่างน้อง 3 ปี
  • มีโบนัสประจำปี

06-Dec-19

 

Applied
  • 3-5 years working experience
  • Some experience in account receivable
  • Good command of spoken and written English

03-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์การทำงานบริหารบุคคล ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  • เคยผ่านงานในบริษัทที่มีพนักงานเกิน 150 คน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป

02-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่