พนักงานฝ่ายบุคคล

Eakkawat Transport Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทนแรงกดดัน ได้ดี มีความอดทนสูง

16-Nov-17

 

Applied

Plant HR Manager

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Plan and manage the operation relative to HR
 • Ensure that all administration services
 • Develop C&B, recruitment, and training policies

15-Nov-17

 

Applied

Assistant HR Manager

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree or higher in a related field
 • 7-10 years of HR work experience
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

15-Nov-17

 

Applied

Assistant Finance/Administration Manager (Based in Bangplee)

Michael Page

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Asia's Leading Electronics Firm
 • Challenging & Fun Working Environment
 • High Salary & Benefits Package

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล