ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางบัวทอง
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานบุคคลโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี
  • ปฏิบัติงานที่โรงงานบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • HR ยุคใหม่
  • มีประสบการณ์ด้านงาน HR อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการบริหารผลงาน OKRS / KPI
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • HR ยุคใหม่
  • มีประสบการณ์ด้านงาน HR อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการบริหารผลงาน OKRS / KPI
  East-West Seed International Limited's banner
  East-West Seed International Limited's logo
  บางบัวทอง
  • Experience in HR 2-5 years
  • Must strong in English
  • Improvement of the consolidated benefits
  East-West Seed International Limited's banner
  East-West Seed International Limited's logo

  Support Compensation-related Projects for 2022

  East-West Seed International Limited
  บางบัวทอง
  • Project Support Compensation-related
  • Must strong in English
  • Experience 2-5 years