• เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

24-Nov-17

 

Applied
  • ดูแลกระบวนการงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • ดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานด้านการสรรหา
  • ดูแลรับผิดชอบงานประจำด้านเอกสารและการประสานงาน

22-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล