• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล