• เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล