ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.'s banner
  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.'s logo

  HR Assistant Manager (50K)

  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.
  ฉะเชิงเทรา
  • HRM and HRD full loop
  • Good English and Japanese Speaking
  • Open for new project assignment
  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.'s banner
  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.'s logo

  Assistant HR Manager (Japanese Automotive)

  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.
  ภาคตะวันออก
  • HRM and HRD full loop
  • Japanese working culture
  • Manufacturing experience
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)