• วุฒิการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Dec-18

 

Applied
  • Attractive salary and benefits
  • Opportunity to join a global company
  • Career progression

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่