• Attractive salary and benefits
  • Opportunity to join a global company
  • Career progression

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล
  • ขนส่ง
  • มีทักษะในการสื่อสาร

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล