• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC/CFP)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Private, Wealth, Management, Mutual fund, Asset,
 • Financial, Consultant, Investment, HNW, Fintech,
 • Relationship, AUM, advisory, Banking, Product, MBA

01-Jul-20

 

Applied
 • Software Engineer
 • Financial
 • Powerpoint

01-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 yrs. experience in capital market&Financial
 • Good communication and presentation
 • Aptitude in decision-making and problem-solving

01-Jul-20

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • At least 10 years of accounting experience
 • Good leadership and development skills
 • Technically competent in financial and accounting

01-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Provide investment suggestions to sales teams
 • Analyze investment markets
 • Comply with the securities and exchange laws

30-Jun-20

 

Applied
 • Perform and Improve Fund operations
 • Support Strategies of Wealth Management Business
 • Comply with rules and regulations.

30-Jun-20

 

Applied
 • Wealth Management function
 • Strong interpersonal communication skills
 • analytical skill, proactive, and self-motivated

30-Jun-20

 

Applied
 • Investor Relations
 • Wealth Management
 • Investment

30-Jun-20

 

Applied
 • At least 2 years' experience in Private Banking
 • Having experience in Fund Management
 • Having Banking product knowledge

30-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำนโยบาย/หลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้าน Market Risk
 • พัฒนาเครื่องมือวัดและติดตามความเสี่ยงด้านตลาด

29-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี การเงิน เศรษฐศาสตาร์ ปริญญาโท MBA
 • มีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของกองทรัสต์

29-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Wealth Management
 • Relationship Manager
 • Portfolio Management

29-Jun-20

 

Applied
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • ความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี

29-Jun-20

 

Applied
 • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
 • Relationship Manager / Relationship Director
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

29-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training Provided
 • Bonus+Commission
 • Passive Income

29-Jun-20

THB30k - 70k /เดือน

Applied
 • Financial Advisory (Insurance, Mutual fund Agent)
 • Expanding high net worth client management
 • Insurance, Mutual funds and alternative instrument

26-Jun-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Manage residual fund and daily liquidity
 • Treasury Dealer Certification is an advantage
 • Fluent in both written and spoken in English

25-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • กำหนดแนวทางปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

25-Jun-20

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • ปริญญาตรี/โท
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจหลักทรัพย์

23-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years of work experience in investor relations
 • Knowledge of capital markets, SET&SEC regulation
 • Communicate/convince effectively

23-Jun-20

 

Applied