• เพศชายหรือหญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

23-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบส่วนต่างๆ ภายในร้าน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3- 5 ปี

23-Nov-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงาน Operation ทั้งหมดภายในร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • Integrity & Trust, Guest Focus, Priority Setting
 • Delegation, Building Effective Team, Composure
 • Deliver Results, Business Acumen, Action Oriented

21-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 30 ถึง 50 ปี
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด การโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข

20-Nov-17

 

Applied
 • Must be a Thai national
 • Must have minimum 5 years experience
 • Must possess excellent English and Thai skills

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล บริการลูกค้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ถึง 50 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

20-Nov-17

 

Applied
 • Male / Female
 • Ages 30 to 50 years
 • Degree in Hospitality management

19-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลและ บริหาร จัดการภายในห้องอาหาร
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

19-Nov-17

 

Applied
 • ดูแล บริการลูกค้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-Nov-17

 

Applied
 • ดูแล บริการลูกค้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

19-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล