General Manager

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาด้านการบริหารโรงแรม
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
  • General Manager

13 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล