• บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Hospitality Management
 • 2 years Professional experiences
 • Have been F&B / DOS / Front

18-Jun-18

 

Applied
 • จัดการ ดูแลความเรียบร้อบภาในห้องอาหารของโรงแรม
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ

15-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • สามารถวางแผนการทำงานภายในแผนกได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ต้องมีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

15-Jun-18

 

Applied
 • พนักงานจัดเลี้ยง ดูแลในส่วนของงานจัดเลี้ยง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นคนมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายและตรงต่อเวลา

15-Jun-18

 

Applied
 • บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

15-Jun-18

 

Applied
 • จัดการ ดูแลความเรียบร้อบภาในห้องอาหารของโรงแรม
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ

13-Jun-18

 

Applied
 • สามารถวางแผนการทำงานภายในแผนกได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ต้องมีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

13-Jun-18

 

Applied
 • พนักงานจัดเลี้ยง ดูแลในส่วนของงานจัดเลี้ยง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นคนมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายและตรงต่อเวลา

13-Jun-18

 

Applied
 • บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

13-Jun-18

 

Applied