• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ออกแบบเมนูอาหารและเครื่องดื่ม
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานร้านอาหาร
  • ในระดับรองผู้จัดการร้าน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่