• ระดับการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี
  • ประสบการณ์บริหารงานร้านอาหารอย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีใจรักในงานบริการ และงานด้านร้านอาหาร

28-May-20

 

Applied
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความรับผิดชอบในงานของตน มีความซื่อสัตย์ ขยัน

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่