• ดูแลบริหารงานภายในโรงแรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านโรงแรมการจัดการ
  • มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านโรงแรมอย่างน้อย 2 ปี

18-Jul-18

 

Applied
  • ดูแลบริหารงานภายในโรงแรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านโรงแรมการจัดการ
  • มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านโรงแรมอย่างน้อย 2 ปี

13-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่