• จป.วิชาชีพ
  • มีความรู้กฏหมายความปลอดภัย กฏกระทรวง
  • มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง แก้ปัญหางานได้ถูกต้อง

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Plant Manager

Ignite The Consultant Co., Ltd.

อุบลราชธานี

  • Manage Food and Agro indusrty products.
  • 10 years working in Plant Operation Mgm.
  • Based in Ubonratchatani.

08-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่