ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  อุดรธานี
  • ประสบการณ์โรงงานยางพาราหรือใกล้เคียง
  • บริหารจัดการฝ่ายผลิตครบทุกส่วน
  • มีความรู้ด้านวิศวกร การผลิตและ ISO