• ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์การทำงานโรงไฟฟ้า
  • เข้าใจเกี่ยวกับการเงิน ต้นทุน และการบริหารการเงิน

01-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่