• รับผิดชอบฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและฝ่ายจัดส่ง
  • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตมาก่อน
  • มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรและรถจัดส่ง

16-Sep-17

 

Applied
  • Complete management of the manufacturing facility
  • Bachelor’s degree or higher in any field
  • At least 10 years of management experiences

14-Sep-17

 

Applied
  • Plant manager / Project manager
  • Wind Energy, Wind Turbines, Power plant
  • Work location in Southern

14-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล