• Preferred candidate Automotive and Heavy Industry
 • Good English communication
 • Experience in managing subordinate

15-Mar-18

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • warehouse management from manufacturing
 • Strong leadership and problem solving
 • Apply: inthiraporn.k@manpower.th.com

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree
 • 7 -10 years experience
 • Good English communication

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Leader
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต
 • สายงานอาหาร/เครื่องดื่ม

13-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

12-Mar-18

 

Applied
 • วางแผนการผลิตขนส่งและแผนการติดตั้ง
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ควบคุมต้นทุนการผลิต

06-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล