• มีประสบการณ์บริหารโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ/วิศวกรรม

16-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่