Business Unit Head

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Business Unit
 • Business Head
 • Unit Head

28-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineer - Entry Level

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Engineer
 • Electronics
 • UK

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager

RGF Executive Recruitment (TH) Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • US GAAP and TH GAAP
 • manufacturing background
 • SOX compliance

27-May-20

 

Applied

Planning Officer

Chomthana Co., Ltd.

ลาดหลุมแก้ว

 • Bachelor’s degree on Statistic
 • 3 years on the position especially manufacturing
 • English communication ability

26-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่