ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 7 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 7 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  THE MIGHTY CO., LTD.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  THE MIGHTY CO., LTD.'s โลโก้ของ

  Corporate Operation Manager

  THE MIGHTY CO., LTD.
  ลาดพร้าว
  • Degree or Higher in Food Science or related filed
  • Experience: At least 5-8 years in operation
  • Well organized and good leadership
  Vinarco Services (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Vinarco Services (Thailand) Limited's โลโก้ของ

  Factory Manager (Steel Fabrication)

  Vinarco Services (Thailand) Limited
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelor or higher in Engineering
  • Experience in Steel Fabrication will be good
  • Good in Thai and English, Chinese is a plus
  en world Thailand's Bænnexr̒ k̄hxng
  en world Thailand's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Food ingredient manufacturer in Northeast Region
  • A multinational company with complex standards
  • Housing allowance provided
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Setting and driving organizational vision
  • Manufacturing, Supply chain and Procurement
  • Oversee company operations and productivity
  PRTR Recruitment & Outsourcing's Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment & Outsourcing's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Oversee Plant Operations of Starch Production
  • 7 Yrs Exp. in Food Industry and Engineering based
  • Able Work in Northeastern of Thailand
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)