• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ขึ้นไป วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้านบริหารคุณภาพ
  • เป็นผู้ผลักดันใหมีการทำกิจกรรม Kaizen

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล