• บริหารโรงงาน
 • ควบคุมดูแลพนักงานและลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

22-Mar-18

 

Applied
 • Define processes' routing and standard times
 • Improve efficiency by work flow & methods analysis
 • Provide all necessary product data for production

22-Mar-18

 

Applied
 • Factory Manager
 • Operatios Manager
 • Genneral Manager

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารโรงงาน
 • ควบคุมดูแลพนักงานและลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

21-Mar-18

 

Applied
 • Responsible for all Cut/Mold operations processes
 • Responsible for material usage and marker efficien
 • Responsible for timely execution of Cut/Mold sched

21-Mar-18

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และมีความเป็นผู้นำ

20-Mar-18

 

Applied
 • Glazing Production
 • Production Plan
 • Ceramics Production Process

20-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์งานควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์งานระบบคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์งานดอง อย่างน้อย 5 ปี

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล