• บริหารโรงงาน
 • ควบคุมดูแลพนักงานและลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • บริหารโรงงาน
 • ควบคุมดูแลพนักงานและลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้าน ระบบคุณภาพ 5ส ,ISO , HACCP , GMP

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการ์ในโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

 

Applied
 • MSc or BSc in mechanical, electrical
 • Quality, Process and/ or Maintenance Engineering
 • Capable to take and give empowerment

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance Engineer
 • Manufacturing
 • Lamphun

17-Jan-18

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และมีความเป็นผู้นำ

17-Jan-18

 

Applied
 • Thai Nationality / Male or Female, age 35-50 yrs.
 • 10 yrs. exp. in ZDHC / 40-60K / @ Lamphun
 • Good command in English / Chinese is advantage

17-Jan-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ควบคุมการผลิตให้ตรงเวลา
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านการ์เม้นท์ 2 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • Glazing Production
 • Production Plan
 • Ceramics Production Process

13-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล