ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Continuous Improvement Manager

  Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคเหนือ
  • Promote the good practices sharing at site level
  • Lead complex and diversified Lean Sigma Projects
  • Drive CI Implementation strategy, tool , resources
  Meshtec International Co., Ltd.'s banner
  Meshtec International Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • At least 4 years of experience in planning
  • Experience in ERP and MRP systems
  • Experience in material planning
  Meshtec International Co., Ltd.'s banner
  Meshtec International Co., Ltd.'s logo

  General Manager, Operations (Chiang Mai)

  Meshtec International Co., Ltd.
  เชียงใหม่
  • Bachelor or Master’s degree of Industrial Engineer
  • Excellent analytical and problem-solving skills
  • Ensure optimization of Operations staffing.
  Safran Cabin Lamphun Ltd.'s banner
  Safran Cabin Lamphun Ltd.'s logo

  Senior Sourcing Specialist

  Safran Cabin Lamphun Ltd.
  ลำพูน
  • Commodities M (Metals),P (Plastics),C (Composite)
  • Excellent negotiating skills
  • Technical expertise and Strategic Sourcing
  International Metal & Jewelry Co., Ltd.'s banner
  International Metal & Jewelry Co., Ltd.'s logo

  SUPPLY CHAIN MANAGER

  International Metal & Jewelry Co., Ltd.
  ลำพูน
  • Lead Procurement, Planning, Distribution functions
  • Min. 6 years experience
  • Attractive salary package
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  Safran Cabin Lamphun Ltd.'s banner
  Safran Cabin Lamphun Ltd.'s logo
  ลำพูน
  • Green or Black belt certification
  • Strong leadership and change management
  • advanced Lean-Sigma techniques
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  Meshtec International Co., Ltd.'s banner
  Meshtec International Co., Ltd.'s logo

  Warehouse Manager (Chiang Mai)

  Meshtec International Co., Ltd.
  เชียงใหม่
  • Operate and improve warehouse activities
  • Inventory and Warehouse management
  • Seek and apply alternative of Warehouse control
  International Metal & Jewelry Co., Ltd.'s banner
  International Metal & Jewelry Co., Ltd.'s logo

  Surface coating project engineer

  International Metal & Jewelry Co., Ltd.
  ลำพูน
  • Lead CI projects for plating and PVD activities
  • Set-up new plating unit
  • Excellent salary package
  International Metal & Jewelry Co., Ltd.'s banner
  International Metal & Jewelry Co., Ltd.'s logo

  PRODUCTION PLANNER (2 positions)

  International Metal & Jewelry Co., Ltd.
  ลำพูน
  • Plan Capacity & Production scheduling
  • Overview Materials Requirements planning
  • Knowledge in MPS, Capacity Management, QRM