• มีประสบการณ์บริหารโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ/วิศวกรรม

16-Nov-19

 

Applied
 • วิศวกรรมอุตสาหการ,ผลิตตัด เย็บเครื่องหนัง,รองเท้่า
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment,กระเป๋า
 • วางแผนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม,ดูแลต้นทุนผลิต/หนัง

15-Nov-19

 

Applied
 • พัฒนาความสามารถและศักยภาพ การทำงานของพนักงาน
 • โรงงานผลิตอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ แปรรูป
 • บริหารจัดการ งานระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยฯ

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experience in a large machine
 • Mechanical and electrical works for production
 • Sugarcane industry

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • production supervisor
 • manufacturing management
 • electronics equipment

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Create & lead OpEx roadmap
 • Provide Lean & Six-sigma support to business units
 • Strong leadership & business acumen skills

13-Nov-19

 

Applied
 • 5 years management in Manufacturing
 • English communication skills is essential
 • Good technical skills in 3D model

13-Nov-19

 

Applied