• มีความรู้ด้าน Genesis, มาตรฐานฟาร์มไก่ ,GLP ฯลฯ
  • มีทักษะด้านการสื่อสารดีเยี่่ยม มีความคล่องตัว
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

22-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล