ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน

  Production Manager - Chaiyapoom

  Siam Modified Starch Co., Ltd.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • Bachelor or Master degree in Chemical Engineering
  • At least 15 years in multinational manufacturing
  • Strong English communication skill
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)