• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

20-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.A, M.A (in Engineering) and Ph.D. or advanced
 • Plant Mgr./ COO/ Operation Director
 • Exp. as management's level more than 15 yrs.

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Engineer

THAI PREMIUM PIPE.CO.,LTD

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • งานดี สวัสดิการดี
 • การทำงาน เสาร์เว้นเสาร์
 • คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน

18-Oct-18

 

Applied

Administrator

BENJARONG STEEL COMPANY LIMITED

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีการจัดการงานที่เป็นระบบ/ทักษะการสื่่อสารที่ดี
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษีหรือบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน หรือ Microsoft office ได้

18-Oct-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • แก้ไขปัญหาระหว่างการผลิต และหาแนวทางแก้ไข

18-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Plant Director

Wilsonart (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Plant Director
 • Factory Manager
 • Production Manager

17-Oct-18

 

Applied

PLANT MANAGER

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Plant Manager/Factory Manager
 • Operation Management
 • Supply chain Management

16-Oct-18

 

Applied
 • Facility and Building
 • Administration
 • Building and construction

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering EVP
 • Engineering Manager
 • Performance management organization

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied