• กำหนดนโยบาย และแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต
  • เป็นผู้นำและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • พัฒนาระบบการทำงาน การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล