ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 จาก 26 ตำแหน่งงาน
  Berli Jucker Foods Ltd.'s banner
  Berli Jucker Foods Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดเชิงระบบ เข้ากับคนง่าย
  • สามารถปฏิบัติงานเข้ากะได้
  Perfect Companion Group Co., Ltd.'s banner
  Perfect Companion Group Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธงTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • โบนัส 2 เดือน
  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s banner
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดเชิงระบบ และมีมนุษย์สัมพั
  • สามารถปฏิบัติงานเข้ากะได้