ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s banner
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยี
  • ประสบการณ์ 10-15 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือในการเพิ่มผลิ
  Webasto's banner
  Webasto's logo
  บางเสาธง
  • New setup, multi-cultural, training in Japanese
  • 5 workdays + 2 work remote (depend on job scope)
  • Annual 10-15days 1st year + good benefit
  Berli Jucker Foods Limited's banner
  Berli Jucker Foods Limited's logo
  บางเสาธง
  • ฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ / บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป ด้านวางแผนการผลิต
  • ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.15-17.15 น.
  Win Chance Foods Co., Ltd.'s banner
  Win Chance Foods Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • Inspect - Verify -Follow up the production process
  • Take actions to ensure that the required standards
  • Control working days, leaves, and absences of the
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางเสาธง
  • ประสบการณ์ด้านการฉีดขึ้นรูปอย่างน้อย 6 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคในกระบวนการฉีดถัง
  • ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา