ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน

  Production Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 ตำแหน่ง

  Metal Work Pneumatic (Thailand) Co., Ltd./บริษัท เมทัลเวิร์ค นิวแมติค (ไทยแลนด์) จำกัด
  บางบัวทองเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาแมคคาทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ 1– 2 ปี
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างดี

  Product Manager/Product Manager

  KHOTCHER GLOBAL FOOD CO., LTD.
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Product Manager
  • เงินเดือนดี สวัสดิการดี
  • ต้องการคนมีประสบการณ์
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Oracle EBS Manufacturing & Planning
  • Advanced Supply Chain Planning (ASCP) modules
  • Design & implement solutions in Oracle Inventory
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Oracle EBS Module, Sourching,Purchasing, Isupplier
  • GAP Analysis,Gathering requirement, Conflicts Data
  • Good Command English both spoken and written
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Oracle EBS Module, Pricing Shipping
  • Inventory & Shipping Process, Custom Solution
  • Good Command English both spoken and written
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)