• กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและวางแผนการผลิตอาหาร
  • ปสก. ในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5ปีขึ้นไป
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Continuous improvement managers act as internal
  • continuous improvement (Lean and Six Sigma) team
  • facilitating Kaizen event, Six Sigma project, Tool

16-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่